Author Archives: Ugruv Smek

Sve je upućivalo na ljubavni fijasko

Fijasko

Posted in Illustration | Comments closed

Šta nam rade 2

Šta nam rade 2

Posted in Illustration | Comments closed

Šta nam rade 1

Šta nam rade 1

Posted in Illustration | Comments closed

Ja svoj glas dajem afirmacijskoj skupini

afirmacija

Posted in Illustration | Comments closed

Ja se svakog dana molim Bogu da Željka Sakač ne završi na droksi

Sakac

Posted in Illustration | Comments closed

Xena Warior Princess je jako dobra i zanimljiva serija

Xena

Posted in Illustration | Comments closed

Space Ghost

Space Ghost

Posted in Illustration | Comments closed

Kako se treće oko sve više otvaralo tako sam ja počeo sve manje spavati

Spavanje

Posted in Illustration | Comments closed

Pročitala sam knjigu Fontana mladosti i radim pet tibetanaca

Fontana

Posted in Illustration | Comments closed

Weilove slutnje

Jean-Jean Plus13 / Smek

http://jeanjeanplus.tumblr.com/

Posted in Illustration | Comments closed